koniec-świata-za-dwa-lata. beton i jego technologie. orry-gami dla zaawansowanych. pokój & kuchnia. świt leminga. reflex słonia. reaktancja. patysie, dżender-szmender, zen, tak & ramen.

niedziela, maja 31, 2015

mieszane uczucia mam

natemat.pl pana Pieczyńskiego.
dla  mnie zbyt to emocjonalne. idealistyczne.
czytam wywiad Katarzyny Zuchowicz i nie podjęłam jeszcze decyzji. Zresztą w komentarzach pod wywiadem też ciekawe dyskusje zaangażowanych, młodych (z braku JKM) wyborców prezydenta elekta, którzy na nowo piszą historię kościoła.

a mówi Pieczyński i tak:
Kościół to instytucja, która zawsze twierdziła, że takich ludzi jak Kopernik trzeba spalić, że oświetlenie gazowe pochodziło od szatana. Tak było w przeszłości. Teraz twierdzi, że in vitro jest grzechem, za który należy karać. Zawsze będzie dążyć do tego, żeby ludzie żyli w ciemnocie, ponieważ ludźmi nieświadomymi można manipulować. Polski naród jest bardzo zmanipulowany i zniewolony.
i tak:
Najpierw uwolnimy się od religii, a potem zaczniemy przypatrywać się temu, co robią korporacje i banki. Tam dominuje ta sama mentalność, oparta na chciwości. Do czego zaszła ludzkość? Jak wygląda nasza cywilizacja? Dla mnie to miejsce, które jest tragicznie głupie.
Jeszcze nie wiem.
To nie ma znaczenia, że Zelnik czy Pieczyński są aktorami. Są przede wszystkim ludźmi. A że oni rozczarowują otwierając usta i mówiąc własnym tekstem ... i tak bywa. Pan Zelnik mnie rozczarował głęboko, pan Pieczyński przede wszystkim zaskoczył. Pierwszy okazał się być leśnym dziadkiem bez subtelności, drugi poetą rebeliantem. Albo Don Kichotem. Wiatraki to trudni przeciwnicy.

... ale kawiarnia jako najwyższe osiągnięcie naszej cywilizacji do mnie przemawia poetycko. Coś w tym jest, że im dalej na prowincję polską, tym są marniejsze  ...

w przeddzień dnia dziecka

wywiad z Justyną Kopińską, autorką książki "Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie?"
To, że sprawa wyszła na jaw, zawdzięczamy bardzo odważnej prokurator Joannie Smorczewskiej oraz policjantowi Leszkowi Gajoszowi. To oni musieli zmierzyć się z całym systemem. Pani prokurator jako pierwsza zaczęła nazywać siostrę Bernadettę imieniem świeckim. Mówiła do niej "Pani Agnieszko". Prokurator jest osobą religijną i po zeznaniach dzieci nie była w stanie widzieć w oskarżonej siostry zakonnej.
co tu można dodać?
i njus o nowym projekcie ustawy z wyborczej, opracowanym przez Fundację Pro - Prawo do życia; ustawy regulującej przepisy aborcyjne, a w tym przypadku całkowicie jej zakazującej:
Z preambuły do ustawy wykreślono m.in. fragmenty, w których mowa o tym, że "troska o życie i zdrowie należy do podstawowych obowiązków państwa, społeczeństwa i obywatela", czy o "uznaniu prawa każdego do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci oraz prawa dostępu do informacji, edukacji, poradnictwa i środków umożliwiających korzystanie z tego prawa". W to miejsce wstawiono zdanie o "respektowaniu wyrażonej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady prawnej ochrony życia każdego człowieka".
Głosowanie może być jeszcze w tej kadencji.
Bez prawa dostępu do informacji, edukacji, badań prenatalnych i pomocy państwa na korzyść wzrostu produkcji mięsa?
Minął tydzień od wyborów.